ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ : 07-11-2023
การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2566
        เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟประจำปี มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 51 คน โดยเทศบาลนครนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เรียนรู้สัญญาณเตือนภัยที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพืื่อให้พนักงานมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้และลดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้