ร่วมงานกับเรา

วิศวกรโครงการงานระบบ

หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

วางแผนและจัดทำแผนงานของโครงการ ประมาณการต้นทุน ,จัดซื้อวัตถุดิบ, การเบิกงวดงาน, ควบคุมและบริหารแรงงานจนจบโครงการ ควบคุมและเซ็นแบบระบบสุขาภิบาล,เครื่องกลและปรับอากาศ,Chiller, Piping ได้

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง
- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 6 ปี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซด์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้

วิศวกรสนาม/ผู้ช่วยวิศวกร (ไฟฟ้า/เครื่องกล/สิ่งแวดล้อม)

หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

วางแผนงานก่อสร้าง ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ควบคุมงานก่อสร้างโครงการของบริษัท

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง/ สิ่งแวดล้อม
- หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซด์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้

วิศวกรประเมินราคา

หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

ศึกษาแบบ และข้อกำหนดของโครงการก่อสร้าง ถอดจำนวนสินค้าและวัสดุจากแบบ เพื่อทำการขอราคากับร้านค้า จัดทำต้นทุนของงานระบบของโครงการก่อสร้าง

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง/ สิ่งแวดล้อม
- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ,Ms Officeได้
- มีประสบการณ์ในงานประเมินราคาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ,ละเอียด,รอบคอบ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ไฟฟ้า,เครื่องกล)

หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

เขียนแบบ/แก้ไข/ปรับปรุงแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง
- วุฒิปวช.ขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง/ สิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ,Ms Officeได้
- มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบงานระบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซด์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้
- มีความรับผิดชอบ,ละเอียด,รอบคอบ

โฟร์แมน (ไฟฟ้า,เครื่องกล)

หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

ประสานงานกับวิศวกรสนามและผู้รับเหมา เพื่อให้การทำงานทันตามแผนงาน ดูแลและตรวจเช็คปริมาณงานที่ทำในแต่ละงวดงาน ประสานงานกับพนักงานเขียนแบบและเคลียร์แบบหน้างาน

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย
- วุฒิปวช. ปวส.ขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างงานระบบอาคารสูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซด์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

จัดทำเอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง อบรม แนะนำ ผู้ปฏิบัติงาน และคอยตรวจสอบหาสาเหตุการประสบเหตุอันตราย จัดทำแผนงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย
- วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ
- มีสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซด์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้