งานจักรกล

HVAC – BMS – Plumbing – Gas system

งานระบบไฟฟ้า

Mains Distribution – UPS – Generaltors – General Lighting & Power – Architectural Lighting

วางระบบอย่างมืออาชีพ

Fire Alarm – Data & Telecoms – MATV & CCTV – Access Control – Security Systems

Project Execution

สร้างสรรค์ ผลงานคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล

  • บริษัทให้ความสำคัญต่อลูกค้า โดยการใส่ใจทุกรายละเอียด
  • บริษัทให้ความสำคัญกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง
  • บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพ และปฎิบัติงานอย่างมีมาตรฐานในทุกงานก่อสร้าง
  • บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารโครงการตามงบประมาณของลูกค้า
  • บริษัทให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยของพนักงานในระหว่างทำการก่อสร้าง
  • บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบ IT โดยใช้โปรแกรม ERP ในการบริหารจัดการ
  • บริษัทมีการตรวจสอบภายในและปรับปรุงระบบการทำงาน โดยผู้ตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

CLIENTS

แบรนด์ต่างๆ ต่างไว้ใจฟลอยด์