งานจักรกล

·HVAC
·BMS
·Plumbing
·Gas System

ระบบไฟฟ้า

·Mains Distribution
·UPS
·Generators
·General Lighting & Power
·Architectural Lighting

วางระบบ

·Fire Alarm
·Data & Telecoms
·MATV & CCTV
·Access
·Control
·Security System

PROJECT EXECUTION

สร้างสรรค์ ผลงานคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล

บริษัทให้ความสำคัญต่อลูกค้า โดยการใส่ใจทุกรายละเอียด

บริษัทให้ความสำคัญกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยของพนักงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบ IT โดยใช้โปรแกรม ERP ในการบริหารจัดการ

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพ และปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานในทุกงานก่อสร้าง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารโครงการตามงบประมาณของลูกค้า

บริษัทมีการตรวจสอบภายในและปรับปรุงระบบการทำงาน โดยผู้ตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

มากกว่า 120 โครงการคุณภาพ

ธุรกิจและบริการของเรา

...

งานระบบไฟฟ้า

...

งานระบบเครื่องจักรกล

...

Specialist Area

ข่าวสารองค์กร

ข่าวสารล่าสุด
07-06-2024

อบรมหลักสูตรการวางแผน และควบคุมงานก่อสร้างด้วย Ms Project

22-12-2023

FLOYD SPORT DAY AND NIGHT PARTY 2024

อ่านเพิ่มเติม >>
19-12-2023

FLOYD ร่วมแบ่งปันสู่สังคม"โครงการเหลือ-ขอ"

อ่านเพิ่มเติม >>
28-11-2023

กิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม >>

OUR CUSTOMER

แบรนด์ต่างๆ ต่างไว้ใจ FLOYD