ชื่อโครงการ :Venio Sukhumvit 10
สถานที่ :ซ.สุขุมวิท 10 ถ.สุขุมวิท กทม.
เจ้าของโครงการ :บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
กำหนดแล้วเสร็จ :พ.ศ. 2561
Scope of Works :ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง