ชื่อโครงการ :Q THIRTY ONE
สถานที่ ::ซ.สุขุมวิท31กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ :บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
กำหนดแล้วเสร็จ :พ.ศ. 2562
Scope of Works :ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง