ชื่อโครงการ :Plum condo central station เฟส 2
สถานที่ :บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เจ้าของโครงการ :บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
กำหนดแล้วเสร็จ :พ.ศ. 2561
Scope of Works :ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง