ชื่อโครงการ :MEGA HOME นครพนม
สถานที่ :อำเภอเมืองนครพนม จ.นครพนม
เจ้าของโครงการ :บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
กำหนดแล้วเสร็จ :พ.ศ. 2559
Scope of Works :ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง