ชื่อโครงการ :Ideo Q Sukhumvit 36
สถานที่ ::ซ.สุขุมวิท36กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ :บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
กำหนดแล้วเสร็จ :พ.ศ. 2562
Scope of Works :ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง