ชื่อโครงการ :Homepro : Fashion Island
สถานที่ :แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ :Home Product Center Public Company Limited.
กำหนดแล้วเสร็จ :พ.ศ. 2562
Scope of Works :ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง