ชื่อโครงการ :Home Pro กัลปพฤกษ์
สถานที่ :แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ :บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กำหนดแล้วเสร็จ :พ.ศ. 2561
Scope of Works :ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง