ชื่อโครงการ :

Chapter One Shine Bangpo

สถานที่ :จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ :Pruksa Real Estate Public Company Limited
กำหนดแล้วเสร็จ :พ.ศ. 2562
Scope of Works :ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง