ชื่อโครงการ :โฮมโปร สาขาสุขสวัสดิ์
สถานที่ :ถนนสุขสวัสดิ์ สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ :บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สถานะโครงการ :แล้วเสร็จ พ.ศ. 2563
Scope of Works :ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง