โครงการ Mega Home สุราษฏร์ธานี
ชื่อโครงการ :เมกาโฮม สาขาสุราษฎ์ธานี
สถานที่ :สุราษฎ์ธานี
เจ้าของโครงการ :บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สถานะโครงการ :กำลังก่อสร้าง
Scope of Works :ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง