ชื่อโครงการ :อาคารสำนักงาน วี44
สถานที่ :ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ :บริษัท วี. 73 จำกัด
สถานะโครงการ :กำลังก่อสร้าง
Scope of Works :ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง