ชื่อโครงการ :อาคารบีเจซี
สถานที่ :ถนนสุขุมวิท 42 กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ :บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
สถานะโครงการ :กำลังก่อสร้าง
Scope of Works :ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง