ชื่อโครงการ :ศูนย์การค้าคาร์ฟู
สถานที่ :ประเทศไทย
เจ้าของโครงการ :บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด
สถานะโครงการ :พ.ศ. 2539 – 2553
Scope of Works :ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง