ชื่อโครงการ :ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขานราธิวาส
สถานที่ :นราธิวาส
เจ้าของโครงการ :บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สถานะโครงการ :กำลังก่อสร้าง
Scope of Works :ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง