ชื่อโครงการ :บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุไหงโกลก
สถานที่ :อำเภอสุไหงโกลก, จังหวัดนราธิวาส
เจ้าของโครงการ :บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สถานะโครงการ :กำลังก่อสร้าง
Scope of Works :ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง