ฟลอยด์ ดำเนินการตรวจ ATK พนักงานและผู้รับเหมา

     บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยในแต่ละไซต์งานโครงการมีการดำเนินการตรวจ ATK หรือ Antigen Test kit ชุดตรวจโควิด-19 เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในไซต์งานทั้งหมด

ร่วมสนับสนุนให้พนักงาน และบุคลากร ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

     บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนให้พนักงาน และบุคลากรในองค์กร ได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “วัคซันซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาตามลำดับ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล อินเตอร์เมด เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน  และโรงพยาบาล ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์   ในการดำเนินการรับจองและจัดสรรวัคซีนให้กับบริษัทฯ

โครงการ แยกขวดช่วยหมอ”

     บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีกิจกรรมโครงการ”แยกขวดช่วยหมอ“ เพื่อเปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกแบบใส ที่ไม่ใช้แล้ว  แปลเปลียนให้เป็นชุด PPE (ชุดป้องกันการติดเชื้อโควิด-19) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้า โครงการนี้ได้เชิญชวนพนักงานของ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ โดยให้พนักงานนำขวดน้ำพลาสติกแบบใส มาบริจาคได้ที่ ณ จุดรับบริจาค ที่ทางบริษัทงฯได้จัดไว้ให้

กิจกรรม 5ส

        เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ 5ส ได้มีการตรวจการดำเนินการกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1/64 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ในส่วนหน่วยงานภายในสำนักงาน และโกดังคลังสินค้า ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในหน่วยงานต่างๆในการดำเนินการกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี