FLOYD SPORT DAY & NIGHT PARTY 2024 

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมงานกีฬาสี และ งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี 2566 ให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานในความทุ่มเทที่มีให้กับการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา และในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  “FLOYD SPORT DAY & NIGHT PARTY 2024“ ในธีม  “Y2K” เพื่อสร้างความผ่อนคลาย ความสนุกสนาน และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

FLOYD ร่วมแบ่งปันสู่สังคม “โครงการเหลือ-ขอ”

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ เดินหน้าสานต่อโครงการ CSR กิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม เชิญชวนพนักงานร่วมทำความดีกับ “โครงการเหลือ-ขอ” “FLOYD ร่วมแบ่งปันสู่สังคม” เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นและเด็กๆ ทั่วประเทศ ด้วยการบริจาคของใช้มือสอง ของใช้เกินความจำเป็นที่ยังใช้งานได้ ให้กับโครงการ เพื่อนำไปคัดแยกมอบให้กับเด็กด้อยโอกาส และอีกส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายนำเงินมาเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

กิจกรรมทำบุญบริษัทปี 2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมทำบุญบริษัท ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัทและเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2567 ที่กำลังจะมาถึง

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 51 คน โดยเทศบาลนครนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ เรียนรู้สัญญาณเตือนภัยที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้และลดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

กิจกรรม CSR ”โครงการสร้างอาชีพให้น้อง”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมมอบโอกาสทางการศึกษาในโครงการ CSR ”สร้างอาชีพให้น้อง” โดยบริจาคอุปกรณ์ติดตั้งงานระบบแอร์ ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิงรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า มอบให้แก่วิทยาลัยเทคนิค นนทบุรี ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นการสื่อการเรียนการสอนและเป็นวัสดุฝึก เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้และการเข้าถึงสื่อคุณภาพและเพื่อส่งเสริมชุมชนและสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักแนวคิดและวิสัยทัศน์ของการดำเนินงานบริษัทฯ

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใส่ใจการดูแลสุขภาพ เกิดความตื่นตัว ตระหนักในการดูแลสุขภาพ ยังเป็นโอกาสค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยรวมมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี และไม่พบพนักงานที่ติดสารเสพติด

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety week)

เมื่อวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety week) เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความตระหนัก และทัศนคติที่ดี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งเป็นการผ่อนคลายจากภารกิจงานประจำให้พนักงาน และได้มีส่วนร่วมด้านอชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ ประกวดคำขวัญ เล่นเกมส์ พร้อมของรางวัล

กิจกรรมอบรมสัมนาประจำปี 2566

บริษัทฯ ได้จัดอบรมสัมมนาประจำปี 2566 ที่ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช จังหวัดชลบุรี โดยรอบที่ 1 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2566 หลักสูตร “LEGO SERIOUS PLAY” การเพิ่มสมรรถนะด้วย Agile & Design Thinking เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า เป็นหลักสูตรที่ช่วยสนับสนุนและสร้างประสิทธิภาพในการคิดและการสื่อสารในองค์กรให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์นําไปใชในการตัดสินใจ วางแผน สร้างกลยุทธ์และตั้งเป้าหมาย ใช้ความสอดคล้องทางความคิด เพื่อนำไปสร้างพลังให้องค์กร

รอบที่ 2 วันที่ 8-10 มิถุนายน 2566 หลักสูตร “การยกระดับศักยภาพทีมงานจากหัวใจ สู่การสื่อสารและการทำงานที่เป็นเลิศ” เพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างความสามัคคีและพัฒนาศักยภาพการทำงาน นำพาให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ

FLOYD SPORT DAY & NIGHT PARTY 2023 

        วันเสาร์ ที่  17 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมงานกีฬาสี และ งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี 2565 ให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานในความทุ่มเทที่มีให้กับการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา และในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  “ FLOYD SPORT DAY & NIGHT PARTY 2023 “ ในธีม  “ อาชีพในฝัน ” เพื่อที่จะสร้างความผ่อนคลาย ความสนุกสนาน และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2565

          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 57 คน โดยเทศบาลนครนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ เรียนรู้สัญญาณเตือนภัยที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้และลดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และในวันเดียวกันได้จัดให้มีการซ้อมแผนระงับสารเคมีรั่วไหลอีกด้วย

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety week) 27/05/2565

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 หน่วยงาน Safety ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety week) เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความตระหนัก และทัศนคติที่ดีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงาน อีกทั้งเป็นการผ่อนคลายจากภารกิจงานประจำให้พนักงาน และได้มีส่วนร่วมด้านอชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีการจัดบอร์ดนิทรรศการ เล่นเกมส์ พร้อมของรางวัล

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2564

           เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 โดยเทศบาลนครนนทบุรี

กิจกรรมทำบุญบริษัท ปี 2564

           เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมทำบุญบริษัท ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565 ที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรมธรรมะบรรยาย จากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต

           เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมทำบุญบริษัท และได้นมัสการนิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดัง มาบรรยายธรรมะในรูปแบบสนุกสนานเฮฮา ให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้รับฟัง ในหัวข้อ “ความสุขในการทำงาน”

กิจกรรม 5ส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ 5ส บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการตรวจการดำเนินการกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2/64 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ในส่วนหน่วยงานภายในสำนักงาน และโกดังคลังสินค้า

กิจกรรม แจกจ่าย พืชผักสวนครัว ให้กับพนักงาน

     เมื่อวันที่วันที่ 17 กันยายน 2564  บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีกิจกรรมแจกจ่ายพืชผักสวนครัว ที่บริษัทได้มีโครงการปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบอาคารสำนักงาน เพื่อให้พนักงานนำกลับไปปรุงอาหาร เพื่อให้พนักงานได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจากพืชผักสวนครัวที่บริษัทฯ ดำเนินการปลูก

กิจกรรม “Safety Talk”

      หน่วยงาน Safety ได้มีการจัดกิจกรรม Safety talk ทุกวันพุธ เวลา 8.45 – 9.00 น. เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ชี้แจงในเรื่องความปลอดภัย การใช้งานอุปกรณ์ และแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต่างๆให้กับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในส่วนของโครงการก่อสร้าง โกดัง คลังสินค้าและจัดส่ง

ฝึกอบรม “ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ รุ่น 2/64”

        เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรม ในหัวข้อ “หลักสูตรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ รุ่น 2/64” ให้กับพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกสอนโดยเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคาร ฟลอยด์

ฝึกอบรม “ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ รุ่น 1/64”

     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรม ในหัวข้อ “หลักสูตรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ รุ่น 1/64” ให้กับพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกสอนโดยเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคาร ฟลอยด์

ฝึกอบรม “การติดตั้งงานปรับอากาศระบบ VRV เบื้องต้น”       

         เมื่อวันที่ 10  มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรม ในหัวข้อ “การติดตั้งงานปรับอากาศระบบ VRV เบื้องต้น” ให้กับ วิศวกร โฟร์แมน ช่าง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกสอนโดยผู้เชียวชาญด้านการใช้อุปกรณ์ จากบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคาร ฟลอยด์

ฝึกอบรม หลักสูตร Presentation Skill for Success

     เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2563 บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในหลักสูตร Presentation Skill for Success โดยผู้เชี่ยวชาญ คุณกันต์กนิษฐ์  จันทร์สอน

ฝึกอบรม มาตรฐานการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562  บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในหลักสูตรมาตรฐานการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ISO อาจารย์ ชุติมา ภู่มะลิ

ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2563 บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 โดยเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

ฝึกอบรม ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในหลักสูตรความรู้เบื้องต้น  ISO 9001:2015 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ISO อาจารย์ชุติมา ภู่มะลิ

ฝึกอบรม หลักสูตร Microsoft Project 2016 Managing Projects

     เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในหลักสูตร Microsoft Project 2016 Managing Projects ณ อาคารเอเวอร์กรีนเพลส ชั้น 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ