ตำแหน่งงาน


วิศวกรโครงการงานระบบ – หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
 • วางแผนและจัดทำแผนงานของโครงการ ประมาณการต้นทุน ,จัดซื้อวัตถุดิบ, การเบิกงวดงาน, ควบคุมและบริหารแรงงานจนจบโครงการ
 • ควบคุมและเซ็นแบบระบบสุขาภิบาล,เครื่องกลและปรับอากาศ,Chiller, Piping ได้
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 6 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซด์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้

วิศวกรสนาม/ผู้ช่วยวิศวกร (ไฟฟ้า/เครื่องกล/สิ่งแวดล้อม) – หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
 • วางแผนงานก่อสร้าง ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ควบคุมงานก่อสร้างโครงการของบริษัท
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง/ สิ่งแวดล้อม
 • หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซด์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้

 วิศวกรประเมินราคา – หลายอัตรา

 รายละเอียดงาน
 • ศึกษาแบบ และข้อกำหนดของโครงการก่อสร้าง
 • ถอดจำนวนสินค้าและวัสดุจากแบบ เพื่อทำการขอราคากับร้านค้า
 • จัดทำต้นทุนของงานระบบของโครงการก่อสร้าง
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง/ สิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ,Ms Officeได้
 • มีประสบการณ์ในงานประเมินราคาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ,ละเอียด,รอบคอบ

 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ไฟฟ้า,เครื่องกล) – หลายอัตรา

 รายละเอียดงาน
 • เขียนแบบ/แก้ไข/ปรับปรุงแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง/ สิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ,Ms Officeได้
 • มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบงานระบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซด์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบ,ละเอียด,รอบคอบ

 โฟร์แมน (ไฟฟ้า,เครื่องกล) – หลายอัตรา

 รายละเอียดงาน
 • ประสานงานกับวิศวกรสนามและผู้รับเหมา เพื่อให้การทำงานทันตามแผนงาน
 • ดูแลและตรวจเช็คปริมาณงานที่ทำในแต่ละงวดงาน
 • ประสานงานกับพนักงานเขียนแบบและเคลียร์แบบหน้างาน
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • วุฒิปวช. ปวส.ขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างงานระบบอาคารสูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซด์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย – หลายอัตรา

 รายละเอียดงาน
 • จัดทำเอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง
 • อบรม แนะนำ ผู้ปฏิบัติงาน และคอยตรวจสอบหาสาเหตุการประสบเหตุอันตราย
 • จัดทำแผนงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ
 • มีสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซด์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้

สนใจร่วมงานกับบริษัท

สามารถส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ หรือติดต่อสมัครได้ด้วยตัวเองที่

แผนกบุคคลและธุรการ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 0-2191-6258 ต่อ 202, 205
Email: human@floyd.co.th