การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2564

           เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 โดยเทศบาลนครนนทบุรี

กิจกรรมทำบุญบริษัท ปี 2564

           เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมทำบุญบริษัท ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565 ที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรมธรรมะบรรยาย จากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต

           เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมทำบุญบริษัท และได้นมัสการนิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดัง มาบรรยายธรรมะในรูปแบบสนุกสนานเฮฮา ให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้รับฟัง ในหัวข้อ “ความสุขในการทำงาน”

กิจกรรม 5ส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ 5ส บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการตรวจการดำเนินการกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2/64 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ในส่วนหน่วยงานภายในสำนักงาน และโกดังคลังสินค้า

กิจกรรม แจกจ่าย พืชผักสวนครัว ให้กับพนักงาน

     เมื่อวันที่วันที่ 17 กันยายน 2564  บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีกิจกรรมแจกจ่ายพืชผักสวนครัว ที่บริษัทได้มีโครงการปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบอาคารสำนักงาน เพื่อให้พนักงานนำกลับไปปรุงอาหาร เพื่อให้พนักงานได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจากพืชผักสวนครัวที่บริษัทฯ ดำเนินการปลูก

กิจกรรม “Safety Talk”

      หน่วยงาน Safety ได้มีการจัดกิจกรรม Safety talk ทุกวันพุธ เวลา 8.45 – 9.00 น. เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ชี้แจงในเรื่องความปลอดภัย การใช้งานอุปกรณ์ และแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต่างๆให้กับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในส่วนของโครงการก่อสร้าง โกดัง คลังสินค้าและจัดส่ง

ฝึกอบรม “ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ รุ่น 2/64”

        เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรม ในหัวข้อ “หลักสูตรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ รุ่น 2/64” ให้กับพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกสอนโดยเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคาร ฟลอยด์

ฝึกอบรม “ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ รุ่น 1/64”

     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรม ในหัวข้อ “หลักสูตรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ รุ่น 1/64” ให้กับพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกสอนโดยเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคาร ฟลอยด์

ฝึกอบรม “การติดตั้งงานปรับอากาศระบบ VRV เบื้องต้น”       

         เมื่อวันที่ 10  มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรม ในหัวข้อ “การติดตั้งงานปรับอากาศระบบ VRV เบื้องต้น” ให้กับ วิศวกร โฟร์แมน ช่าง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกสอนโดยผู้เชียวชาญด้านการใช้อุปกรณ์ จากบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคาร ฟลอยด์

ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2563 บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 โดยเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

ฝึกอบรม หลักสูตร Presentation Skill for Success

     เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2563 บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในหลักสูตร Presentation Skill for Success โดยผู้เชี่ยวชาญ คุณกันต์กนิษฐ์  จันทร์สอน

ฝึกอบรม มาตรฐานการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562  บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในหลักสูตรมาตรฐานการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ISO อาจารย์ ชุติมา ภู่มะลิ

ฝึกอบรม ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในหลักสูตรความรู้เบื้องต้น  ISO 9001:2015 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ISO อาจารย์ชุติมา ภู่มะลิ

ฝึกอบรม หลักสูตร Microsoft Project 2016 Managing Projects

     เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในหลักสูตร Microsoft Project 2016 Managing Projects ณ อาคารเอเวอร์กรีนเพลส ชั้น 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ