ชื่อโครงการ : Q THIRTY ONE
สถานที่ : :ซ.สุขุมวิท31กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
กำหนดแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2562
Scope of Works : ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง