plum
ชื่อโครงการ : Plum condo central station เฟส 2
สถานที่ : บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
กำหนดแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2561
Scope of Works : ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง