megahomenakhonphanom
ชื่อโครงการ : Mega Home เชียงราย
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เจ้าของโครงการ : MegaHome Product Co.,Ltd
กำหนดแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2560
Scope of Works : ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง