megahomenakhonphanom
ชื่อโครงการ : Mega Home นครพนม
สถานที่ : อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
เจ้าของโครงการ : MegaHome Product Co.,Ltd
กำหนดแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2559
Scope of Works : ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง