megahomechiangrai
ชื่อโครงการ : MEGA HOME เชียงราย
สถานที่ : จังหวัดเชียงราย
เจ้าของโครงการ : บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
กำหนดแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2560
Scope of Works : ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง