megahomerojana
ชื่อโครงการ : MEGA HOME นครพนม
สถานที่ : อำเภอเมืองนครพนม จ.นครพนม
เจ้าของโครงการ : บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
กำหนดแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2559
Scope of Works : ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง