ชื่อโครงการ : Ideo Q Sukhumvit 36
สถานที่ : :ซ.สุขุมวิท36กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
กำหนดแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2562
Scope of Works : ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง