20181201095357
ชื่อโครงการ : Homepro : Fashion Island
สถานที่ : แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : Home Product Center Public Company Limited.
กำหนดแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2562
Scope of Works : ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง