1528557327877
ชื่อโครงการ : Home Pro กัลปพฤกษ์
สถานที่ : แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กำหนดแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2561
Scope of Works : ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง