ชื่อโครงการ : Home Pro จรัญสนิทวงศ์
สถานที่ :

แขวงบ้านช่างหล่อ

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กำหนดแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2562
Scope of Works : ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบดับเพลิง