ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร:
เงินเดือนที่คาดหวัง:

ข้อมูลส่วนตัว

เลขบัตรประชาขน:
วัน/เดือน/ปี เกิด:
ที่อยู่ปัจจุบัน:
ศาสนา:
Email:
โทรศัพท์บ้าน:
โทรศัพท์มือถือ:

สถานะ: โสดสมรสหย่าหม้าย
สถานะภาพทางการทหาร: ยังไม่ได้เกณฑ์เกณฑ์ทหารแล้วได้รับการยกเว้น
ท่านเคยเป็นพนักงานมาก่อนหรือไม่: เคยเป็นไม่เคยเป็น
บุหรี่: ไม่สูบสูบบ้างสูบประจำ
สุรา: ไม่ดื่มดื่มบ้างดื่มประจำ
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่: ไม่มีมี
รอยสักนอกร่มผ้า: ไม่มีมี
ประวัติอาชญากรรม: ไม่มีมี
ประวัติการใช้ยาเสพติด: ไม่มีมี

การศึกษา (ระบุเริ่มจากสูงสุดลงไป)

ระดับ สาขา ชื่อสถาบัน จังหวัดที่ตั้ง ปีที่สำเร็จ เกรดเฉลี่ย

ประสบการณ์ (ระบุเริ่มจากปัจจุบัน)

ระยะเวลา บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำแหน่ง เงินเดือน สาเหตุที่ออก

ความสามารถ

ภาษา พูด เขียน
ดีมากดีพอใช้ ดีมากดีพอใช้
ดีมากดีพอใช้ ดีมากดีพอใช้
ดีมากดีพอใช้ ดีมากดีพอใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชำนาญพอใช้
ชำนาญพอใช้
ชำนาญพอใช้

ความสามารถอื่นๆ:

กีฬาที่เล่น:
งานอดิเรก:

ความสามารถในการขับขี่: รถจักรยานยนต์รถยนต์รถโพล์คลิฟท์
ใบอนุญาตขับขี่: รถจักรยานยนต์รถยนต์

กรณีเร่งด่วน ติดต่อ ชื่อ-สกุล:
เบอร์โทร:

ท่านสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ:

ไฟล์แนบ

เอกสาร Resume:
แนบรูป: